Ordenació i gestió d'espais naturals

Creem equips técnics per a la gestió d'espais naturals i ens ocupem de totes les arees; inclús de les sol·licituds de subvencions per a potenciar l'espai. Sempre amb la vanguardia de coneixements i técniques de gestió.

També oferim assisténcia tècnica ocasional tant per administracions públiques com privades en tots els àmbits d'actuació que oferim.

gestió d'espais naturals
gestió d'espais naturals