Clausura de canteres

Ens encarreguem de la total restauració del entorn de la cantera aproximant-nos el màxim possible a l'ecosistema tipus que abans poblaba la zona. Reconstruïm el paisatge i configurem la vegetació d'acord amb les comunitats vegetals pertinets.

La nostra gestió contempla totes les normatives necessaries, tant estatals com autonómiques i Europees.

Clausura de canteres
Clausura de canteres