Control biològic per a espècies invasores

Dissenyem actuacions per l’exterminació d’espècies invasores al medi natural tant siguin de flora o fauna.

  • Extracció manual de flora invasora.
  • Captura d'animals exótics en entorns naturals
  • Elaboració d'una metodologia de control per a plagues.
  • Tractaments ecológics contra el mosquit tigre tant en entorns naturals com urbans.
  • Plans técnics de contenció i exterminació.

especies invasores
especies invasores