Gestió d'especies protegides

Les espècies protegides requereixen per a la seva gestió la elaboració de plans tècnics que nosaltres proporcionem i on fixem detalladament tant la seva viabilitat com les mesures que cal pendre. La sensibilitat i requeriments de cada espècie són molt diferents, en cada cas s'elabora a mida segons territori i espècie.

També som especialistes en la creació d'estructures per facilitar la inserció de l'espècie en cas de que l'ambient estigui degradat, com per exemple la col·locació de caixes nius que dissenyem i fem a mida per a cada espècie o estructures per a protegir les postes. Tambré recreem ambients óptims per a que pugin desenvolupar les seves activitats biológiques.

Un exemple molt comú en el tenim molta experiència és la captura d'espécies protegides que han acabat en entorns urbans com seria la recol·lecció d'eixams d'abelles, on ens encarreguem de la seva recollida i els busquem un hàbitat per al seu correcte desenvolupament.

Gestió d'especies protegides
Gestió d'especies protegides