Estudis d'estat ecològic

És l’estudi mes complert que oferim, inclou tot els aspectes que pugin afectar a un espai: flora i fauna, geologia, clima, factors antròpics i hidrològics.

Analitzem les Causes de la degradació i les potencialitats de l’entorn. Aquest estudi ens servirà per a regenerar espais naturals molt degradats i determinar-ne les causes per a prevenir les possibles problemàtiques futures.

També determinem l'estat de l ́opinió de la població que viu en el espai, a green solutions considerem l'acceptació social es un element clau per assolir l'èxit total en les actuacions. També instrumentalitzem la divulgació per al reestabliment dels valors naturals.

Estudis de estat ecològic.
Estudis de estat ecològic.