Hidrologia

Les inundacions són un dels desastres amb més impacte socioeconómic, i en la majoria dels cassos podem prevenir­les. Aquesta prevenció passa per adoptar messures correctores i preventives. Aquestes mesures necesiten un previ anàlisi de la conca hidrològica.

Els estudis hidrics s'amortitzen en poc temps sobre tot en els llocs ón es freqüent aquet tipus de desastre. Les nostres propostes sempre són en compàs amb el medi per que potenciem la restauració de riberes i la eliminació d'especiés alóctones de les ribes com la canya americana. L'objectiu de les nostres actuacions es aconseguir una millor evacuació i canalització de l'aigua.

Hidrologia
Hidrologia