Estudis de Flora i Fauna.

Els estudis de flora i fauna són imprecindibles per la gestió d'especies dins d'espais naturals . Realitzem tot tipus d'estudis adaptats a les necesitats de cada cas.

 • Inventaris de flora i fauna.

  Determinem les espécies existens en el territori, amenaçes i problemàtiques.
 • Seguiment específic.

  Realitzem el seguiment d'especies per tal de determinar-ne les causes de desaparició o per a detectar si existeixen especies aloctónes en expansió, en aquest cas duem a terme les mesures de control adecuades.
 • Problemes d'endogàmia:

  Determinem les causes de la desconnectivitat biològica i establim les mesures correctores apropiades.
 • Passos de fauna.

  Estudiem el territori per a determinar les estructures mes óptimes per als passos de fauna espécifics i axí reduïr els atropellaments i accidents de tránsit derivats del pas de fauna per les vies transitades.
 • Estudis d'impacte ramader sobre la biomassa dels boscos per a la prevenció d'incendis.
 • Estudis de reïntroducció:

  Imprescindibles a l'hora de reïntroduir una espécie en un territori. Abans de reïntroduir-la s'han de determinar les causes de la seva desparició, corretgir­les i assegurar-se de que el habitat compte amb els recursos suficients per a la seva estabilitat.

Estudis de Flora i Fauna
Estudis de Flora i Fauna