Silvicultura i Actuacions forestals

 • Plans d'ordenació del Forest.

  De carácter públic ideal per una gestió i aprofitament sostenible dels recursos naturals. (fusta, ramaderia, sureres...)
 • Plans técnics de gestió i millora forestal.

  Els PTGMF son projectes per finques privades que contenen un inventari forestal i una linia d'actuació necesaris per sol∙licitar subvencions.
 • Inventaris forestals.

  Els inventaris forestals que realitzem son molt complets, no només determinem espècies, creixement de la massa, cubicatge de fusta... També fem un inventari ecológic i climàtic.
 • Aclarides Forestals:

  segons els principis de succesió natural secundaria, encaminades a evolucionar les masses a boscos madurs.
 • Creació de franges de protecció.

  Les franges de protecció son necesaries i obligatories per llei. Realitzem les franges segons els estandards legals.
 • Desbrossament sel·lectiu i perimetral.

  Realitzem desbrossaments amb criteris sel·lectius o simplement per vorals de carretera o solars semi­urbans.
 • Reconstruïm els marges de pedra seca tant importants per el nostre paisatge com per evitar l'erosió del terreny. Recuperem i mantenim camins forestals.

Silvicultura i Actuacions forestals
Silvicultura i Actuacions forestals