Aclarides forestals amb principis de succesio natural i prevenció d’incendis.

Realitzem en base a un inventari forestal Aclarides forestals per la disminució de la biomassa forestal i la correcta evolució dels boscos. Amb aquestes aclarides també prevenim els incendis forestals.

Franges de protecció per a zones urbanes properes al el forest.

Realitzem franges segons els criteris de prevenció d’incendis. Molt necessàries per la seguretat de les persones i dels boscos.