Difusió ambiental

La difusió ambiental és la part més visible de cara al públic dels treballs que realitzem. És per aixó que ens encarreguem de tot el material gràfic per a la correcta comunicació amb el públic.

  • Tríptics

    Tríptics informatius, explicacions breus sobre atuacions i/o normatives, ...
  • Cartells

    Tenim un ampli ventall de cartells informatius segons la zona, la informació a transmetre, l'espai, ...
  • Llibres i revistes.

    Recorrem les zones per a traçar les rutes. Dissenyem llibres de rutes amb BTT o a peu. Aquesta propaganda es ideal per diversificar la oferta turística del municipi.

Silvicultura i Actuacions forestals
Silvicultura i Actuacions forestals