Campanyes de sensibilització ambiental

Per a nosaltres l'acceptació social dels nostres projectes ambientals és una part fonamental de la nostra feina.

Utilitzem estrátegies comunicatives per a la inserció dels valors naturals dins de la població. Així la població coneix les ventatges de les actuacions al medi natural i en valora la realització.

Disposem d'un equip preparat per a realitzar campanyes a mida en el territori i despleguem comunicadors socials per al contacte directe amb la gent.

Sensibilització ambiental
Sensibilització ambiental