Estructures d’us públic al medi natural.

Ens encarreguem de tot el procés de disseny e instal·lació de tot tipus d'estructures per a fer un ús adecuat del espai natural.

  • Passarel∙les i ponts de fusta.
  • Tancaments de pal­corda per a platges i altres entorns
  • Cartells informatius.
  • Senyalització de camins.
  • Bancs, paperes i mobiliari adaptat al entorn natural.

Estructures d’us públic al medi natural
Estructures d’us públic al medi natural