Regeneració de zones humides

Les zones humides són un dels ecosistemes mes productius del món i amb molta biodiversitat. La recuperació de zones humides es rápida comparada amb altres ecosistemes. A curt plaç es poden observar millores notables.

Les zones humides gaudeixen d'un gran ventall de subvencions que podem sol·licitar i gestionar desde la nostra empresa.

Regeneració de zones humides
Regeneració de zones humides